UKRAINA

Uniwersytet im. Ivana Franka we Lwowie

Rok podpisania: 2001

Dziedziny współpracy w programie roboczym na 2016 - 2018/19:

 • prawo
 • historia
 • pegagogika
 • polonistyka
 • filologia angielska
 • filologia orientalna
 • ukrainistyka
 • matematyka
 • fizyka
 • astronomia
 • geografia
 • nauki geologiczne
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 49 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Rok podpisania: 2007

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 28 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Rok podpisania: 2012

Formy współpracy:

wymiana pracowników i doktorantów

wyjazdy krótkoterminowe (7-14 dni)

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie 

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.                                                                                                                        

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.