National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, Tajwan

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Limit wymiany

Wymiana pracowników naukowych/dydaktycznych w celu wygłoszenia serii wykładów i prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru.

Szczegóły będa negocjowane indywidualnie.

Wymagane dokumenty

Wyjazdy w roku akad. 2018/19

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2018/19 zostanie ogłoszony pod koniec września 2017 r.

Zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15