Keimyung University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Limit wymiany

2 pracowników naukowych/dydaktycznych na wyjazdy 7-dniowe

Kalendarz akademicki w Keimyung University:

semestr jesienny: wrzesień-grudzień

semestr wiosenny: marzec-czerwiec

Dziedziny wymiany

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Keimyung University pokrywa koszty zakwaterowania i wypłaca diety.

Wymagane dokumenty

  • Working programme
  • życiorys z listą publikacji (w jęz. angielskim)
  • ewentualne inne dokumenty, o które poprosi KU potwierdzając przyjęcie kandydata.

Wyjazdy w roku akademickim 2018/19

 

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2018/19 zostanie ogłoszony pod koniec września 2017 r.

 

Zobacz również

Informacje
mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15