University of Rochester, Rochester, NY

Rok podpisania umowy: 1995

Wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych

Dziedziny współpracy:

Nauki humanistyczne i społeczne

Roczny limit wymiany:  2 pracowników naukowo-dydaktycznych,  posiadających co najmniej tytuł doktora, na pobyty 1-semestralne. Wyjazdy przewidziane są w dwóch różnych semestrach.

Wymagane dokumenty

(przy wyjazdach dłuższych niż 30 dni deklaracja obejmuje tylko 30 dni)

 

Składanie dokumentów

Zgłoszenia na wyjazd na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane są w Dziale Współpracy Miedzynarodowej do dn. 28 czerwca 2017 r.

Prof. Randall Stone z UR przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w lipcu/sierpniu 2017 r.;  forma rozmowy kwalifikacyjnej pozostaje jeszcze do ustalenia; decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podjęta do 31 sierpnia 2017 r.

W razie pytań formalnych prosimy o kontakt z DWM, natomiast w przypadku wątpliwości dot. zasad konkursu pytania prosimy kierować do

Skalny Center Administrative Assistant, University of Rochester

Dr Bożena Sobolewska

bsobolew@ur.rocherster.edu

 

Oferta wymiany z Uniwersytetem w Rochester na 2019/2020 zostanie ogłoszona w maju  2018 r.

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15