Utica College

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 1993

Przedłużenie: 2017

Limit wymiany

Limit wymiany: 1 pracownik naukowy (co najmniej z doktoratem) na jeden semestr (cztery miesiące)

 

Rodzaj i warunki wyjazdu: cel dydaktyczny i badania własne.

 

Wymagana bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku.

 

Warunki finansowe

Utica College:

  • pokrywa koszty biletu lotniczego w obie strony, koszty wizy, zakwaterowania i ubezpieczenia na czas pobytu w Utica College;
  • przyznaje stypendium w wysokości 1.500 USD miesięcznie.

 

Fundusze na ten cel pochodza z Fundacji im. Josepha Furgala. Przyjazdy pracowników UC do UJ są finansowane z tego samego źródła.

Zatem nie obowiązuje deklaracja środków jednostki na przyjęcie gościa zagranicznego.

Wymagane dokumenty

  • Visiting Scholar Application Form
  • propozycje tytułów kilku kursów wraz z ich opisem w jęz. angielskim dla studentów I stopnia (undergraduate) do wyboru przez UC,
  • CV z listą publikacji  w jęz. angielskim,
  • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego – poziom C1 lub C2.

 

Oferta wymiany z Utica College w roku akad. 2018/2019 zostanie ogłoszona pod koniec września 2017 r.

Zobacz również

Informacje
mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15