Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formalności/Wniosek wyjazdowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwołanie wyjazdu

W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku, a wyjeżdżający złożył wniosek papierowy, wówczas zobowiązany jest on do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Działu Współpracy Międzynarodowej wraz z podaniem przyczyny odwołania wyjazdu oraz z podpisem bezpośredniego przełożonego.

Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem aplikacji Podróże służbowe i został on zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, proszone są o wysłanie maila do pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) oraz dodanie DW swojego bezpośredniego przełożonego, z informacją o nieodbyciu podróży.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie wyjazdu

 

Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu do kraju. Niedotrzymanie terminu rozliczenia będzie skutkowało obciążeniem wyjeżdżającego kwotą pobranej zaliczki. Rozliczenie wyjazdu jest warunkiem otrzymania zgody na następny wyjazd służbowy za granicę.

  1. Rozliczenia elektronicznych wniosków wyjazdowych należy dokonać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
  2. Rozliczenia papierowej wersji wniosków wyjazdowych nalezy dokonać na starych zasadach

 

Wsparcia technicznego w zakresie obsługi aplikacji udziela: 

Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych 
tel.: 12 663 5006, 12 663 5007 
e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl  

Wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi aplikacji udziela 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Katarzyna Dziwirek, tel. 12 663 1229 katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl
Joanna Kliś, tel. 12 663 1475 joanna.klis@uj.edu.pl
Iwona Sadowska, tel. 12 663 1273 i.sadowska@uj.edu.pl


Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części
 Pytania i odpowiedzi