Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formalności/Wniosek wyjazdowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwołanie wyjazdu

W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku, a wyjeżdżający złożył wniosek papierowy, wówczas zobowiązany jest on do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Działu Współpracy Międzynarodowej wraz z podaniem przyczyny odwołania wyjazdu oraz z podpisem bezpośredniego przełożonego.

Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem aplikacji Podróże służbowe i został on zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, proszone są o wysłanie maila do pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) oraz dodanie DW swojego bezpośredniego przełożonego, z informacją o nieodbyciu podróży.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu do kraju. 

​Do rozliczenia podróży zagranicznej niezbędne są:

 • bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe na prom;
  • w przypadku wyjazdów zagranicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych do rozliczenia podróży należy dołączyć karty pokładowe, jeżeli podróż odbywała się samolotem;
  • w przypadku wyjazdu w ramach którego nie uwzględnia się kosztów podróży, do rozliczenia należy dołączyć karty pokładowe stanowiące potwierdzenie realizacji wyjazdu. 
 • faktury za zakupione bilety; w przypadku zakupu biletu przekraczającego kwotę 3500 PLN netto do rozliczenia kosztów wyjeżdżający załącza dodatkowo 3 oferty połączeń na wybrany termin i trasę. 
 • faktura/rachunek za zakwaterowanie, zawierający w treści imię i nazwisko osoby wyjeżdżajacej, daty jej pobytu i nazwy kraju docelowego (w przypadku korzystania z pokoju hotelowego z innymi osobami przysługuje zwrot kwoty odpowiadającej ilorazowi ceny noclegu oraz ilości osób korzystających z  pokoju wykazanych na rachunku);
 • faktura/rachunek za opłatę konferencyjną*

DANE DO FAKTURY: 
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
NIP: PL 675 000 22 36

 • umowa za wynajem samochodu*
 • w przypadku urlopu płatnego udzielonego na okres powyżej 60 dni konieczne jest złożenie sprawozdania z przebiegu wyjazdu zagranicznego i rezultatów wykonanych zadań zaakceptowanych przez kierownika jednostki UJ*​

​* jeśli dotyczy
 

 1. Rozliczenia złożonych elektronicznych wniosków wyjazdowych należy dokonać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego i załączyć wskazane powyżej dokumenty. Szczegółowa procedura rozliczania elektronicznych wniosków wyjazdowych znajduje się na stronie Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych oraz w formie prezentacji
 2. Rozliczenia papierowej wersji wniosków wyjazdowych nalezy dokonać przedkładając wymagane dokumenty w Dziale Współpracy Międzynarodowej. 

 

Wsparcia technicznego w zakresie obsługi aplikacji udziela:
Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych 
tel.: 12 663 5006, 12 663 5007 
e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl  

Wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi aplikacji udziela:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Katarzyna Dziwirek, tel. 12 663 1229 katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl
Joanna Kliś, tel. 12 663 1475 joanna.klis@uj.edu.pl
Iwona Sadowska, tel. 12 663 1273 i.sadowska@uj.edu.pl

Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części Pytania i odpowiedzi

Niedotrzymanie terminu rozliczenia będzie skutkowało obciążeniem wyjeżdżającego kwotą pobranej zaliczki. Rozliczenie wyjazdu jest warunkiem otrzymania zgody na następny wyjazd służbowy za granicę.