Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ DWM

Dział Współpracy Międzynarodowej realizując strategię internacjonalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politykę umiędzynarodowienia, zaangażowany jest w realizację projektów międzynarodowych, mających na celu umacnianie wizerunku uczelni na arenie miedzynarodowej oraz umożliwianie pracownikom, doktorantom oraz studentom wyjazdy do ośrodków zagranicznych. 

Aktualnie DWM realizuje następujące projekty: 

  1. DIGIPASS
  2. TICKET
  3. Program PROM 
  4. Program Welcome to Poland - projekt WelcomeJU
  5. Program ERASMUS+ KA 103 i KA 107