Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjazdy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje europejskie:

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl 

Kraje azjatyckie:

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana bilateralna – przyjazdy

DWM  Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

Po otrzymaniu informacji od koordynatora wymiany na uczelni partnerskiej o kandydatach na wymianę bilateralną, DWM (Sekcja ds. współpracy międzynarodowej) przekazuje ich program roboczy do jednostki UJ z prośbą o przyjęcie.

Jednostka przyjmująca na UJ zobowiązana jest do wyznaczenia opiekuna naukowego dla uczestnika wymiany, przygotowania programu jego pobytu i dokonania rezerwacji zakwaterowania. Koszty zakwaterowania uczestnika wymiany pokrywa DWM na podstawie faktury/noty przelewowej.

DWM przygotowuje zlecenie wypłaty diet na podstawie programu pobytu złożonego przez jednostkę przyjmującą uczestnika wymiany, który należy złożyć nie później niż cztery dni robocze przed przyjazdem osoby do UJ.

Wysokość finansowania:

 • Pracownicy/doktoranci:
  dieta  100 zł/dzień
  zakwaterowanie – do 200 zł /dobę
  w przypadku pobytów dłuższych niż 60 dni, koszt zakwaterowania nie powinien przekraczać 120 zł/dobę za cały okres pobytu.
 • Doktoranci przyjeżdżający w ramach wymiany z Indiana University Bloomington, USA – ryczałt w wysokości 2.500 zł/miesiąc.

Postanowienia dodatkowe:

 • W przypadku uczelni partnerskich, które zapewniają uczestnikom wymiany bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie (zamiast diet), UJ zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.
 • W przypadku uczelni partnerskich, które zapewniają uczestnikom wymiany tylko bezpłatne zakwaterowanie, UJ zapewnia bezpłatne zakwaterowanie.
 • W przypadku uczelni partnerskich, które nie zapewniają uczestnikom wymiany bezpłatnego zakwaterowania, diet lub wyżywienia, UJ nie zapewnia żadnych świadczeń.

Uczestnik wymiany odbiera diety/ryczałt/stypendium osobiście w każdym oddziale Banku PEKAO S.A., gdzie powinien okazać swój paszport lub dowód osobisty (obywatele UE).

Regulamin przyjmowania gości zagranicznych na UJ

Decyzja Prorektora UJ o zasadach finansowania pobytu uczestników wymiany bilateralnej

Hotele i domy gościnne Uniwersytetu Jagiellońskiego