Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indie

Indie

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Manipal Academy of Higher Education

Auro University

Manipal Academy of Higher Education

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu:

  • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 4 tygodnie

 

Warunki finansowe:

Manipal Academy of Higher Education zapewnia: bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

 

Manipal Academy of Higher Education

Auro University

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu:

  • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 30 dni

 

Warunki finansowe:

Auro University zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

Auro University