Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indonezja

Indonezja

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Atma Jaya Catholic University of Indonesia in Jakarta

Atma Jaya Catholic University of Indonesia in Jakarta

Przewidziana jest wymiana 2 pracowników naukowych.

Wyjazdy krótkoterminowe: zasadniczo do 14 dni.

Roczny limit wymiany: każdorazowo do ustalenia

 

Cel wyjazdu:

  • wygłoszenie wykładów i badania własne

Wymagane dokumenty:

 

Warunki finansowe:

Atma Jaya Catolic University zapewnia zakwaterowanie i pokrywa koszty diety.