Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Iran

Iran

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Imam Khomeini International University

Imam Khomeini International University (IKIU)

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań do 30 dni.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu: wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 30 dni

Wymagane dokumenty:

 

Warunki finansowe:

Imam Khomeini International University zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

 

Imam Khomeini International University