Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uzbekistan

Uzbekistan

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Samarkand State University

Samarkand State University

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia wykładu oraz prowadzenia badań.

Wyjazdy krótkoterminowe

Roczny limit wymiany: 2 pracowników po 14 dni

Wymagane dokumenty:

Warunki finansowe:

Samarkand State University zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

Samarkand State University