Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tajlandia

Tajlandia

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Chulalongkorn University

Chulalongkorn University

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia wykładu/ów oraz prowadzenia badań do 30 dni.

Wyjazdy krótkoterminowe

Roczny limit wymiany: 30 dni

Wymagane dokumenty:

 

Warunki finansowe:

Chulalongkorn University zapewnia wypłaca diety (do 800 USD) oraz dopłatę do zakwaterowania (do 400 USD).

Chulalongkorn University