Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje europejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje europejskie:

dr Maria Kantor
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
maria.kantor@uj.edu.pl 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rosja

Rosja

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych, doktorantów oraz studentów.

 • Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu
 • Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie

Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu

Wyjazdy studentów i doktorantów na studia częściowe

Rok podpisania: 2011

Nowe porozumienie o wymianie 8 studentów/doktorantów rocznie (wyjazdy semestralne lub roczne) między UJ i Uniwersytetem w Sankt Petersburgu od roku akademickiego 2017/2018; ważne do 1.08.2020.

Wymiana ta obejmuje studentów/doktorantów z następujących Wydziałów/Instytutów:

 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Instytut Pedagogiki
 • Instytut Judaistyki
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych
 • Instytut Archeologii

Wyboru studentów dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor ds. dydaktyki. 

Ogłoszenie o konkursie 2019/20

formularz Zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną

formularz Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną

Termin składania dokumentów: do 15 marca 2019

 Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Rok akademicki na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu

Semestr jesienny: od 1 września do 31 stycznia.

Wykłady: 1.09 - 25.12; sesja egzaminacyjna: 25.12-31.01

Semestr wiosenny: od 1 lutego do 30 czerwca

Wykłady: 10.02 - 25.05; sesja egzaminacyjna: 25.05-30.06

Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu

Brochure Exchange Programmes 2018/2019

The list of necessary documents can be found on the website http://ifea.spbu.ru/en/sep

Application form for 2019/20 will be open on-line on 1 March 2019.

The list of available courses can be found on the website http://ifea.spbu.ru/en/academic-offer

Terminy aplikacji na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu:

1 maja (semestr zimowy/cały rok) oraz 10 października (semestr letni).

Wymiana bilateralna pracowników i doktorantów

Rok podpisania: 2012

Wyjazdy krótkoterminowe (7-21 dni)

Nowa umowa o wymianie pracowników na lata 2016-2020 (ważna do 31.12.2020).

Roczny limit wymiany: 60 dni

Dziedziny współpracy:

 • prawo
 • historia
 • historia sztuki
 • socjologia
 • Centrum Badań nad Historią Idei
 • polonistyka
 • filologia słowiańska
 • filologia wschodniosłowiańska
 • fizyka
 • Biblioteka Jagiellońska

 

Roczny limit wymiany: 60 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

 

Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie (MSU)

Wymiana pracowników i doktorantów - wyjazdy krótkoterminowe

Rok podpisania: 2019

Wyjazdy krótkoterminowe (7-dniowe)

Roczny limit wymiany: 49 dni

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Wyjazdy krótkoterminowe będę możliwe od roku kalendarzowego 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Wymiana studentów i doktorantów na studia częściowe

Rok podpisania: 2019

Porozumienie o wymianie 4 studentów/doktorantów rocznie (wyjazdy semestralne lub roczne) od roku akademickiego 2019/2020.

Rok akademicki na Uniwersytecie Łomonosowa

Semestr jesienny: od 1 września do 25 stycznia.

Semestr wiosenny: od 7 lutego do 30 czerwca

Terminy aplikacji na Uniwersytecie im. Łomonosowa:

1 marca (semestr zimowy) oraz 1 października (semestr letni).

MSU Information Sheet 2019/2020

Courses in English at MSU

Wyboru studentów dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor ds. dydaktyki. 

formularz Zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną

formularz Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną

formularz Exchange Student Study Plan

formularz MSU Application form

Konkurs na wyjazdy studentów/doktorantów na semestr wiosenny 2019/2020

Termin składania dokumentów: do 15 września 2019.

Konkurs na wyjazdy studentów/doktorantów w roku 2020/21 zostanie ogłoszony na początku 2020.

Proszę sprawdzać Ogłoszenia.