Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje europejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje europejskie:

dr Maria Kantor
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
maria.kantor@uj.edu.pl 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niemcy

Niemcy

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych, doktorantów
i studentów.

 • Wolny Uniwersytet w Berlinie
 • Uniwersytet Ruhr w Bochum
 • Uniwersytet Friedricha-Aleksandra w Erlangen-Norymberdze
 • Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze
 • Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu
 • Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie
 • Uniwersytet w Kolonii
 • Uniwersytet w Lipsku
 • Uniwersytet w Trewirze

Wolny Uniwersytet w Berlinie

Rok podpisania: 1998

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Freie Uniwersytet w Berlinie

Uniwersytet Ruhr w Bochum

Rok podpisania: 1979

Dziedziny współpracy:

 • prawo
 • pedagogika
 • historia
 • psychologia
 • socjologia
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia
 • filologie:
  • klasyczna,
  • angielska,
  • germańska
  • wchodniosłowiańska
  • polonistyka
 • filozofia
 • bibliotekoznawstwo
 • nauki o ziemi
 • JCJ
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Ruhr w Bochum

Uniwersytet Friedricha-Aleksandra w Erlangen-Norymberdze

Rok podpisania: 1985

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Friedricha-Aleksandra w Erlangen-Norymberdze

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Rok podpisania: 1996

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze

Rok podpisania: 1991

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze

Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu

Rok podpisania: 1989

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 60-70 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

 

Porozumienie obejmuje wymianę studencką. Poniższe stypendia oferowane są na Uniwersytecie w Heidelbergu i są aktualne jedynie po ogłoszeniu przez DWM (ogłoszenie o konkursie pod koniec stycznia).

Wyboru studentów na wymianę bilateralną dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłosił dodatkowy konkurs na stypendium na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy, w roku akad. 2019/20 (1.04-31.08.2020)

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2019 r.

FormularzeZgłoszenie studenta na wymianę bilateralną oraz Exchange Student Study Plan

Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu

 

Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie

Rok podpisania: 1962

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 21 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet w Kolonii

Rok podpisania: 1987

Dziedziny współpracy w programie roboczym 2016-2020:

 • prawo
 • botanika
 • historia sztuki
 • archeologia
 • anglistyka
 • germanistyka
 • fizyka
 • muzykologia
 • judaistyka
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 70 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet w Kolonii

Uniwersytet w Lipsku

Rok podpisania: 1991

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 21 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet w Lipsku

Uniwersytet w Trewirze

Rok podpisania: 2017

Dziedziny współpracy z Wydziałów:

 • Polonistyki
 • Prawa
 • Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Roczny limit wymiany: 25 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet w Trewirze