Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchylenie szczególnych rozwiązań dla cudzoziemców wprowadzonych na czas pandemii COVID-19 - WAŻNE ZMIANY

Uchylenie szczególnych rozwiązań dla cudzoziemców wprowadzonych na czas pandemii COVID-19 - WAŻNE ZMIANY

W ślad za komunikatem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to istotne zmiany w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. 

Z upływem 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów (m.in. wiz krajowych i Schengen, kart pobytu, wydanych zezwoleń na pracę itp.) oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności (np.  terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu).

Cudzoziemców, którzy zamierzają kontynuować swój pobyt w Polsce, a którzy korzystali z powyższych specjalnych rozwiązań, gorąco zachęcamy do kontaktu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w celu zapewnienia sobie dalszego legalnego pobytu na terytorium RP.

Komunikat Straży Granicznej

Aktualne pozostają natomiast specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy – zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Urzędu ds. Cudzoziemców.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE