Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wyjazd zagraniczny w ramach urlopu płatnego (powyżej 60 dni)

Wyjazd zagraniczny w ramach urlopu płatnego (powyżej 60 dni)

Procedura wnioskowania:

  1. Osoba wnioskująca o wyjazd zagraniczny w ramach urlopu płatnego w wymiarze powyżej 60 dni w roku kalendarzowym w rozumieniu art. 130 punkt 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zobligowana jest do złożenia pisma w jednostce macierzystej, które po uzyskaniu poparcia przez Kierownika jednostki i Dziekana Wydziału w pierwszej kolejności przekazuje do Działu Współpracy Międzynarodowej. 
  2. Po weryfikacji dokumentu, Dział Współpracy Międzynarodowej przekazuje pismo do Centrum Spraw Osobowych do decyzji właściwego Prorektora, o której zainteresowany zostanie poinformowany pisemnie.
  3. Otrzymaną decyzję osoba wnioskująca o urlop płatny załącza w formie skanu do wniosku wyjazdowego składanego za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.
  4. Po akceptacji wniosku wyjazdowego przez właściwego Prorektora nieobecność z tytułu urlopu płatnego (art. 130 pkt. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) zostaje zarejestrowana w module HR.

Web Content Display Web Content Display

Stay tuned on : Facebook, Twitter and Instagram