Instytucje i organizacje oferujące stypendia

Oferta stypendialna MNiSzWstypendia rządowe. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW (BUWiWM). Dokumenty należy składać w Sekcji Wyjazdów DWM UJ, pok. 8D, co najmniej 2 tygodnie przed terminami widniejącymi na stronach BUWiWM. Jednostki UJ zgłaszające kandydatów proszone są o dołączenie listy rankingowej.

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia

Projekt "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" UJ - Staże naukowe, warsztaty szkoły i szkolenia  dla doktorantów, czy młodych doktorów, ale również i bardziej doświadczonych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

HEPSEU database - Higher Education Programmes and Scholarships in European Countries.

Scholarship Listing

Fundacje i inne instytucje oferujące stypendia

USA

KANADA

AZJA

AUSTRIA

HOLANDIA

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA

INNE KRAJE

zobacz również

ERASMUS
dla studentów