Keimyung University in Daegu

Rok podpisanie porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Wymiana studentów i doktorantów

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ (undergraduate and graduate students), którzy w momencie starania się o wyjazd są na:

  • II roku studiów pierwszego stopnia,
  • I roku studiów drugiego stopnia,
  • II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • I-III roku studiów trzeciego stopnia.

Limit wymiany w roku akademickim

3 studentów/doktorantów

Wyjazdy w roku akad. 2018/19

Konkurs na wyjazdy w roku akad. 2018/19 zostanie ogłoszony w październiku br.

Zobacz również

Informacje
mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15