Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana bilateralna

Kraje europejskie:
mgr Magdalena Czarnik
ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3044 
magdalena.czarnik@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Azja):
mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka i Australia):
mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3014 
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Program Erasmus+

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Jan Beszłej
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 1110
jan.beszlej@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym

Dział Współpracy Międzynarodowej koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym; obsługuje stronę administracyjno-finansową wymiany pracowników, doktorantów i studentów z uczelniami partnerskimi szczebla ogólnouczelnianego oraz prowadzi elektroniczną bazę wszystkich porozumień bilateralnych.