Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

SEE ALSO

Web Content Display Web Content Display

Dodatkowy konkurs dla doktorantów na wyjazdy w ramach projektu PROM

Dodatkowy konkurs dla doktorantów na wyjazdy w ramach projektu PROM

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje, że pozostały jeszcze wolne miejsca dla DOKTORANTÓW (przed 40 rokiem życia) na wyjazdy w ramach projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w DWM (Sekcja ds. współpracy międzynarodowej) w terminie do 31 stycznia 2019r. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Formularz Rekrutacyjny

Oświadczenie Kandydata

Projekt PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18. 

Recommended
Utrecht Network Australian-European Network (AEN) 2019-2020
Young Researchers Grant - Utrecht Network 2019-2020
Przyjazdy doktorantów z uczelni zagranicznych w ramach Programu PROM
Nowy Newsletter - 65 autumn 2018