Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stay tuned on : Facebook, Twitter and Instagram

Web Content Display Web Content Display

Sprostowanie do ogłoszenia z zaproszeniem do składnia ofert na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Sprostowanie do ogłoszenia z zaproszeniem do składnia ofert na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt III.2) Zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 25 lipca 2019 r. oraz § 1 ust. 8 wzoru umowy - Załącznika nr 5 do Zapytania, nadając im poniższe brzmienie:

2.      Termin wykonania przez Wykonawcę każdego (pojedynczego) zlecenia stanowiącego część przedmiotu niniejszego zamówienia, będzie liczony w dniach kalendarzowych, w zależności od objętości danego Utworu podlegającemu tłumaczeniu oraz rodzaju tłumaczenia (specjalistyczne, zwykłe):

a)      tłumaczenie specjalistyczne:

aa)  1-2 strony do 3 dni kalendarzowych,

ab)  3-5 stron do 5 dni kalendarzowych,

ac)  5-10 stron do 10 dni kalendarzowych,

ad)  powyżej 10 stron do ustalenia indywidualnie z Zamawiającym

b)      tłumaczenie zwykłe:

ba)  1-2 strony do 2 dni kalendarzowych,

bb)  3-5 stron do 4 dni kalendarzowych,

bc)  5-10 stron do 7 dni kalendarzowych,

bd)  10-20 stron do 15 dni kalendarzowych,

be)  20-50 stron do 30 dni kalendarzowych,

bf)   powyżej 50 stron do ustalenia indywidualnie z Zamawiającym

licząc od dnia zlecenia Wykonawcy tłumaczenia danego Utworu, stanowiącego część przedmiotu umowy, za pomocą poczty elektronicznej w sposób wskazany w § 1 ust. 3 lit. a) umowy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa Zapytania ofertowego, stanowi jego integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa ona na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Recommended
Nowe wydanie Newsletter - Autumn 2019
Sprosotwanie
Dodatkowy konkurs – wymiana bilateralna doktorantów w 2020 – uczelnie europejskie
Wymiana bilateralna pracowników w 2020 - wolne miejsca na wyjazdy do uczelni europejskich