Guidelines for establishing co-operation agreements

Agreements at the university level

  • The International Co-operation Section is responsible for supporting activities related to initiating, preparing and coordinating international co-operation of the Jagiellonian University with universities and research institutions at the university level;
  • Agreements at the university level should embrace at least two faculties;
  • Agreements at the university level are signed by the JU Rector or Vice-Rector.

New guidelines for establishing academic co-operation agreements as of 15 March 2017 Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i procedur naukowej pomiędzy UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Agreements on faculty/unit level

  • The International Co-operation Section provides support to JU units that want to make cooperation agreements on faculty and institute level;
  • Cooperation agreements on faculty/unit level are signed by the Dean of the Faculty/Director of the Department;
  • Copies of such agreements should be submitted to the JU IRO.

Sample agreements in Polish and English

Porozumienia dotyczące programów podwójnych/wspólnych dyplomów

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów kończących sie podwójnych dyplomem zajmuje się Centrum Dydaktycznego

Porozumienia dotyczące programów podwójnych/wspólnych dyplomów

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) zajmuje się Sekcja Kształcenia, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Agata Woch

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15

e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów