Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program edukacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Formalności przed wyjazdem

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na wyjazd, pracownik składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4, pok. 12) najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem:

Rozliczenie wyjazdu

Pod koniec pobytu w uczelni przyjmującej pracownik musi uzyskać pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni. W przypadku pracowników akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich tematyka.

Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię musi być taki sam jak okres pobytu wskazany w Indywidualnym programie nauczania lub szkolenia oraz w umowie finansowej.

W ciągu 14 dni po powrocie z instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Do rozliczenia niezbędne będzie przedłożenie: 

  • Mobility Agreement ze wszystkimi podpisami 
  • Certyfikatu uczestnictwa podpisanego przez osoby upoważnione w uczelni partnerskiej
  • Uzupełnionej i podpisanej przez Uczestnika ankiety ex-post
  • Potwierdzenia kosztów poniesionych na przygotowanie językowe