Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT

Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl
12 663 30 13

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawowe informacje

Coraz większa globalizacja oraz internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce i na świecie powoduje, że pracownicy administracji powinni być przygotowani do pracy w środowisku międzykulturowym. W tym celu kluczową rolę odgrywają nie tylko szkolenia z kompetencji językowych, ale również z tzw. kompetencji miękkich i warsztatów, które służą nabyciu praktycznych umiejętności międzykulturowych. Codzienna praca z naukowcami z całego świata wymusza na pracownikach administracji umiejętności współpracy, zdolności językowych dużej otwartości, zrozumienia danego kontekstu kulturowego i środowiskowego, oraz szybkich i odpowiednich reakcji na zgłaszane potrzeby, co niejednokrotnie wywołuje stresujące sytuacje. Pracownicy administracji obsługujący gości zagr. powinni rozwijać i wzmacniać umiejętności organizacyjne, zarządzania emocjami i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Kształtując postawy tolerancji i otwartości pracowników względem środowiska zróżnicowanego kulturowo, nie można pomijać również potrzeby rozwijania umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności. 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej UJ poprzez podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i potencjału uniwersytetu w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego kadrze zagranicznej, rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu oraz w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej przyjeżdżającej do UJ. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. Realizacja założonych celów polegać będzie na wsparciu pracowników administracji centralnej i wydziałowej, międzywydziałowej odpowiedzialnych za obsługę zagr. kadry akademickiej poprzez wzmocnienie (nabycie lub podniesienie) kompetencji językowych, komunikacyjnych, społecznych oraz specjalistycznych. Przyczynią się również do wzrostu poziomu internacjonalizacji uczelni, co koresponduje z założeniami, jakie stawia UJ w swojej polityce rozwojowej oraz w strategii HR, dla naukowców. Materiały opracowane w ramach niniejszego projektu stanowić będą trwalszą wartość i rezultaty, które będą wykorzystywane również po zakończeniu realizacji projektu. 

Grupa Docelowa

Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną pracownicy administracji centralnej, wydziałowej oraz jednostek międzywydziałowych zaangażowanych w obsługę kadry z zagranicy, których obowiązki w obszarze obsługi zagranicznych gości, naukowców mają intensywny i rozszerzony charakter, a zakres obowiązków jest w dużej mierze eksponowany na obsługę zagranicznych gości, delegacji, zagranicznej kadry akademickiej i którzy z własnej inicjatywy chcą zwiększyć kompetencje językowe, specjalistyczne, komunikacyjne, społeczne, międzykulturowe, a tym samym usprawnić swoją pracę, zredukować trudności wynikłe z niewystarczających kompetencji i wiedzy.

Zadania

Zadanie nr 1. Szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje językowe

Zadanie nr 2. Szkolenia specjalistyczne- warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne

Zadanie nr 3. Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

Zadanie nr 4. Wizyty studyjne jako praktyczny element rozwijający kompetencje komunikacyjne, specjalistyczne, językowe

Zadanie nr 5. Przygotowanie przewodnika dla zagranicznych gości —  Welcome Guide.

Zadanie nr 6. Przygotowanie angielskojęzycznej wersji platformy szkoleniowej oraz przewodnika z zakresu szkoleń BHP i PPOŻ. przewodników dla pracowników z zagranicy

Zadanie nr 7. Przystosowanie serwisów internetowych/stron internetowych usprawniających proces obsługi pracowników z zagranicy

Zadanie nr 8. Przygotowanie angielskiej wersji językowej aktów wewnętrznych, zarządzeń procedur, norm zwyczajowych zw. z obsługą zagranicznej kadry

Okres realizacji

02.01.2019 - 31.03.2021

Wartość projektu

310 832 PLN

Źródła finansowania

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Szkolenia Językowe

1. Przełamujące barierę komunikacyjną, proste tematy, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami, maile, rozmowy tel. – ćwiczenia/ symulacje

  • 1 grupa/do 8 osób/30 godzin/ A1/A2,
  • 1 grupa/do 8 osób/30 godzin/ B1

2. Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego dedykowane pracownikom posługującym się językiem angielskim na poziomie B2, których obowiązki w obszarze obsługi zagr. kadry akademickiej mają rozszerzony charakter. Zajęcia mają rozszerzyć kompetencje w następujących obszarach:

  • przygotowanie prezentacji w języku angielskim Successful Presentations
  • udoskonalenie pisania w języku angielskim maili i oficjalnych listów.
  • Language of International Relations – poszerzenie słownictwa z zakresu stosunków międzynarodowych,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na tematy specjalistyczne,
  • rozwój umiejętności rozumienia nagrań pochodzących z anglojęzycznych mediów,
  • sprawne nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

       1 grupa/do 8 osób/30 godzin B2

Szkolenia specjalistyczne

1. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców-naukowców w Polsce (m.in.w kontekście opodatkowania i ubezpieczeń społecznych. 

2. Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego. 

 

 

Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

1. Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych 

2. Świadomość niepełnosprawności – szkolenia zwiększające wiedzę o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej. 

 

SZKOLENIE: "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców"

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE nt. "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców – naukowców w Polsce"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dotyczące aspektów prawnych i administracyjnych zatrudniania cudzoziemców – naukowców w Polsce, które odbędą się w dniu 19 lutego 2021r. (piątek) w godzinach 8:30 - 15:30. 

​Warsztaty dedykowane są pracownikom administracji centralnej, wydziałowej i międzywydziałowej UJ i UJ CM.

Warsztaty, które odbędą się on-line za pomocą platformy ZOOM, realizowane są w ramach Projektu WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, program Welcome to Poland. Spotkanie poprowadzi Pan Marek Balicki posiadający praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w obsłudze prawnej uczelni wyższej.

TERMINY

19 lutego 2021r.

26 lutego 2021r.
8:30 – 15:30.

REKRUTACJA

Zapisów na szkolenie, które odbędzie się dnia 19 lutego 2021, można dokonywać poprzez formularz online dostępny TUTAJ

Zapisów na szkolenie, które odbędzie się dnia 26 lutego 2021, można dokonywać poprzez formularz online dostępny TUTAJ

​Przed warsztatami osoby zapisane na szkolenie otrzymają wiadomość z informacją o platformie, za pomocą której przeprowadzone będzie szkolenie oraz odpowiednie dane do rejestracji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Marta Ćwir-Biborska
Dział Współpracy Międzynarodowej
email: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl 

tel. 12 663 38 36
tel. 519 307 978

SZKOLENIE: " Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych"

W związku z dużym zainteresowaniem poniższym szkoleniem, limit miejsc został wyczerpany 12.02.2021 o godz 15:30. Zachęcamy do wzięcia udziału w innych szkoleniach dostępnych w projekcie WelcomeJU dostępnych na stonie.

ZAPROSZENIE NA DWUDNIOWE SZKOLENIE ON-LINE nt. "zarządzania stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych" 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się on-line za pomocą platformy ZOOM, dotyczące zarządzania stresem i kontroli emocji w sytuacjach trudnych, które odbędą się w dniu 17 - 18 lutego 2021 r. (środa - czwartek) w godzinach 8:30 - 15:30. 

​Warsztaty, dedykowane są pracownikom administracji centralnej, wydziałowej i międzywydziałowej UJ i UJ CM.

Warsztaty które realizowane są w ramach Projektu WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, program Welcome to Poland, poprowadzi Pani Małgorzata Pelczar ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji w organizacji.

TERMIN

17 – 18 lutego 2021r.
8:30 - 15:30.

REKRUTACJA
Zapisów na szkolenie można dokonywać poprzez formularz online dostępny TUTAJ

​Przed warsztatami osoby zapisane na szkolenie otrzymają wiadomość z informacją o platformie, za pomocą której przeprowadzone będzie szkolenie oraz odpowiednie dane do rejestracji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Marta Ćwir-Biborska
Dział Współpracy Międzynarodowej
email: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl 

tel. 12 663 38 36
tel. 519 307 978

SZKOLENIE: "Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego"

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE nt. "Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się on-line za pomocą platformy MS Teams, dotyczące różnic w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego, które odbędą się 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 12:00. 

​Warsztaty, dedykowane są pracownikom administracji centralnej, wydziałowej i międzywydziałowej UJ i UJ CM.

Warsztaty które realizowane są w ramach Projektu WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, program Welcome to Poland, poprowadzi Pani Profesor Justyna Bugaj, ekspert do spraw jaości kształceia.

TERMIN

22 lutego 2021r.
9:00 - 12:00.

REKRUTACJA
Zapisów na szkolenie można dokonywać poprzez formularz online dostępny TUTAJ

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Marta Ćwir-Biborska
Dział Współpracy Międzynarodowej
email: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl 

tel. 12 663 38 36
tel. 519 307 978

 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo projektu