NIEMCY

Wolny Uniwersytet w Berlinie

Rok podpisania: 1998

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Ruhr w Bochum

Rok podpisania: 1979

Dziedziny współpracy:

  • prawo
  • pedagogika
  • historia
  • psychologia
  • socjologia
  • matematyka
  • informatyka
  • fizyka
  • astronomia
  • chemia
  • filologie:
  • klasyczna,
  • angielska,
  • germańska
  • wchodniosłowiańska
  • polonistyka
  • filozofia
  • bibliotekoznawstwo
  • nauki o ziemi
  • JCJ
  • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Friedricha-Aleksandra w Erlangen-Norymberdze

Rok podpisania: 1985

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Rok podpisania: 1996

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze

Rok podpisania: 1991

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu

Rok podpisania: 1989

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: 60-70 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

 

Porozumienie obejmuje wymianę studencką. Poniższe stypendia oferowane są na Uniwersytecie w Heidelbergu i są one aktualne jedynie po ogłoszeniu przez DWM (ogłoszenie o konkursie w lutym/marcu).

  • Letnia szkoła języka niemieckiego - 3 stypendia dla studentów
  • semestralne stypendia dla studentów

Wyboru studentów na wymianę bilateralną dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 2 stypendia na studia semestralne na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy, w roku akad. 2017/18 (1.10.2017-28.02.2018 oraz 1.04-31.08.2018).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 13 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie

Formularze: Zgłoszenie studenta na wymianę bilaterną oraz Exchange Student Study Plan

Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie

Rok podpisania: 1962

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie
  • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 21 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

 

Uniwersytet w Kolonii

Rok podpisania: 1987

Dziedziny współpracy w programie roboczym 2016-2020:

  • prawo
  • botanika
  • historia sztuki
  • archeologia
  • anglistyka
  • germanistyka
  • fizyka
  • muzykologia
  • judaistyka
  • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 70 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet w Lipsku

Rok podpisania: 1991

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: 21 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet w Trewirze

Rok podpisania: 2017

Dziedziny współpracy z Wydziałów:

  • Polonistyki
  • Prawa
  • Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Roczny limit wymiany: 25 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.