NIEMCY

Wolny Uniwersytet w Berlinie

Rok podpisania: 1998

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Ruhr w Bochum

Rok podpisania: 1979

Dziedziny współpracy:

 • prawo
 • pedagogika
 • historia
 • psychologia
 • socjologia
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • astronomia
 • chemia
 • filologie:
 • klasyczna,
 • angielska,
 • germańska
 • wchodniosłowiańska
 • polonistyka
 • filozofia
 • bibliotekoznawstwo
 • nauki o ziemi
 • JCJ
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Friedricha-Aleksandra w Erlangen-Norymberdze

Rok podpisania: 1985

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Rok podpisania: 1996

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: nieokreślony

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze

Rok podpisania: 1991

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu

Rok podpisania: 1989

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 60-70 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

 

Porozumienie obejmuje wymianę studencką. Poniższe stypendia oferowane są na Uniwersytecie w Heidelbergu i są one aktualne jedynie po ogłoszeniu przez DWM (ogłoszenie o konkursie w lutym/marcu).

 • Letnia szkoła języka niemieckiego - 3 stypendia dla studentów
 • semestralne stypendia dla studentów

Wyboru studentów na wymianę bilateralną dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 2 stypendia na studia semestralne na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy, w roku akad. 2017/18 (1.10.2017-28.02.2018 oraz 1.04-31.08.2018).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 13 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie

Formularze: Zgłoszenie studenta na wymianę bilaterną oraz Exchange Student Study Plan

Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie

Rok podpisania: 1962

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 21 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

 

Uniwersytet w Kolonii

Rok podpisania: 1987

Dziedziny współpracy w programie roboczym 2016-2020:

 • prawo
 • botanika
 • historia sztuki
 • archeologia
 • anglistyka
 • germanistyka
 • fizyka
 • muzykologia
 • judaistyka
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 70 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet w Lipsku

Rok podpisania: 1991

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 21 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

Uniwersytet w Trewirze

Rok podpisania: 2017

Dziedziny współpracy z Wydziałów:

 • Polonistyki
 • Prawa
 • Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Roczny limit wymiany: 25 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.