Minzu University of China (MUC), Pekin

Wymiana pracowników

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru. Obie instytucje zgadzają się z zasady na możliwość wymiany także innych pracowników.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu:

  • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 4 tygodnie

MUC zapewnia zakwaterowanie (nocleg bez śniadania) oraz wypłaca stypendium.

Wymagane dokumenty:

  • Visiting Scholar Application Form
  • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim lub angielskim i chińskim)
  • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego lub chińskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego lub chińskiego – poziom C1 lub C2.

Wyjazdy długoterminowe

Cel wyjazdu:

  • prowadzenie zająć dydaktycznych i badań naukowych.

Jednostka macierzysta wykładowcy pokrywa koszty wizy oraz koszty przelotu w obie strony, jeśli wykładowca wyjeżdża na okres do jednego miesiąca. Natomisat przy wyjazdach na semestr lub rok koszty wizy oraz  biletu lotniczego w jedną stronę pokrywa jednostka macierzysta, a  bilet powrotny pokrywa Uniwersytet Miznu. Wypłata stypendium według ww. stawek.

Użyteczne informacje

zobacz również

Informacje

mgr Adriana Hołub-Palonka
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
tel. (12) 663 30 15