Urlop naukowy

Urlop naukowy na wyjazd za granicę udzielany jest pracownikom UJ przez Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych na podstawie następujących dokumentów:

  • Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 15 marca 2007 w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych (Uchwała nr 7/II/2007 Senatu UJ z dn. 28 lutego 2007).

Wniosek o płatny urlop szkoleniowy (naukowy) dłuższy niż 30 dni musi być odpowiednio uzasadniony i zaopiniowany przez kierownika jednostki (np. Dyrektora Instytutu lub Dziekana Wydziału).