Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Edukacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Zasady finansowania wyjazdów

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu EDUKACJA zostanie zawarta umowa finansowa. Pracownikowi, po zaakceptowaniu wszystkich warunków umowy wypłacane będzie dofinansowanie kosztów utrzymania na max. 5 dni mobilności w wysokości 250 EUR/dzień oraz dofinansowanie kosztów podróży w wysokości 275 EUR (wyjazd do Norwegii) lub 360 EUR (wyjazd na Islandię). 

Finansowane są jedynie dni realnego pobytu w uczelni zagranicznej (minimalnie 1 dzień, maksymalnie 5 dni roboczych), bez dni przeznaczonych na podróż. W przypadku skrócenia pobytu w uczelni partnerskiej kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu.

Dodatkowe finansowanie: 

  • Każdy pracownik zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 150 EUR przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem językowym (np. uczestnictwo w kursach językowych, indywidualnych korepetycjach, zakupie ksiązek do nauki języka itp.). 
  • W zależności od konkretnego Projektu mobilnościowego w ramach „Komponentu II – Mobilność w szkolnictwie wyższym” Programu Edukacja jest możliwość pozyskania dodatkowych środków przeznaczonych na wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami. Osoby chcące wnioskować o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności proszone są o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.