Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  1. Osoby których wniosek wyjazdowy został złożony w wersji papierowej i zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej o anulowaniu wyjazdu wraz z podaniem uzasadnienia. Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego w celu anulowania nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
  2. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem aplikacji Podróże służbowe i został on zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, proszone są o:
  • wysłanie maila do pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) oraz dodanie DW swojego bezpośredniego przełożonego, z informacją o nieodbyciu podróży. Wówczas status wniosku w aplikacji Podróże służbowe zostanie zmieniony na "wniosek niezrealizowany";
  • jeśli pracownik nie poniósł żadnych kosztów przed podróżą - skontaktowanie się z odpowiednim działem księgowości w celu zwolnienia środków z obliga.

  1. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej proszone są o złożenie pisma adresowanego do DWM o skróceniu/przedłużeniu zagranicznego wyjazdu służbowego wraz z podaniem uzasadnienia. Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu korekty okresu nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
  2. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem aplikacji Podróże służbowe i został on zaakceptowany proszone są o dokonanie zmiany klikając pole "zmień wniosek zaakceptowany". Zmiana ta nie generuje modyfikacji finansowych, dotyczy jedynie dat rozpoczęcia lub zakończenia podróży.

Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej i otrzymał on akceptację właściwego Prorektora UJ, a ich wyjazd zostały przełożony proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej o zmianie terminu wyjazdu wraz z podaniem uzasadnienia. Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu zmiany okresu nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.