Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza do składania aplikacji w kolejnej edycji Programu Profesury Gościnnej / Visiting Professors Program na rok kalendarzowy 2024. Celem Programu jest wzmocnienie współpracy i wymiany międzynarodowej w zakresie oferty programów kształcenia.

Do uczestnictwa w Programie zapraszamy osoby, które:

  • nie posiadają obywatelstwa polskiego;
  • posiadają tytuł profesora lub są zatrudnione na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub w instytucie międzynarodowym.

Podczas pobytu w Uniwersytecie Jagiellońskim Profesor Gościnny zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 60 godzin dydaktycznych.

Oferta Programu Profesury Gościnnej obejmuje:

  • zakwaterowanie w jednym z mieszkań wynajętych na potrzeby Programu (pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania na zakwaterowanie na etapie składania aplikacji)
  • jednokrotną podróż w dwie strony w klasie ekonomicznej oraz
  • refundację kosztów dydaktyki (w wysokości do 15 000 PLN).

Oferta NIE obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowe wsparcie finansowe ze środków Jednostki UJ jest dopuszczalne. 

Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań Jednostki UJ przyjmującej Profesora w ramach Programu są dostępne w Procedurze przyjmowania gości zagranicznych w jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego
w ramach Programu Profesury Gościnnej
.

Zgłoszenia do Programu dokonuje pracownik Jednostki UJ poprzez złożenie w terminie od 18 września 2023 roku do 17 października 2023 roku następujących dokumentów:

O wynikach naboru wniosków zostaną Państwo poinformowani na początku grudnia 2023 drogą mailową.

Informacji w sprawie oferty udzielają:


Mgr Monika Kołek

monika.kolek@uj.edu.pl

tel. 12 422 80 42 wew. 20

 

Mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak
katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 36

Web Content Display Web Content Display

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE