Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczka i inne opłaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczka i inne opłaty

Diety

Osoba wyjeżdżająca dokonuje wyliczenia we wniosku wyjazdowym przysługujących jej diet, opłat hotelowych i innych świadczeń (w PLN).
DWM sprawdza poprawność podanego we wniosku wyjazdowym wyliczenia.

Przysługujące diety:

  • Dieta dojazdowa (równa jednej diecie pobytowej). Przysługuje tylko jedna dieta dojazdowa do danego kraju. Nie przysługuje ona osobom podróżującym samochodem.
  • Diety pobytowe (liczba dni x stawka dzienna).

Dieta pobytowa obejmuje:
- śniadanie - 15%,
- obiad - 30%,
- kolacja - 30%,
- inne wydatki - 25%.

W przypadku gdy hotel zapewnia śniadanie, należy dietę pobytową pomniejszyć o 15% x stawka dzienna.

  • diety hotelowe (liczba dni x cena/doba)
  • ryczałt hotelowy (liczba dni x 1/4 limitu hotelowego/doba)
  • środki komunikacji lokalnej (10% diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. wykaz diet żywieniowych i limitów hotelowych.

Tabela kursów Narodowego Banku Polskiego.

Z uwagi na wahania kursów walut należy zawyżyć koszt wyjazdu w PLN o 10%.

 

Pobieranie zaliczki w obcej walucie

Uprzejmie informujemy, że w przypadku ewentualnych zwrotów walut wynikających z rozliczeń wyjazdów do Wielkiej Brytanii, jedyną walutą, którą można zwrócić do banku są funty brytyjskie. Bank Pekai S.A nie przyjmuje funtów szkockich.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie Oddziały Banku Pekao SA otrzymały informację z Narodowego Banku Polskiego,

o sukcesywnym wycofaniu z obiegu banknotów  o nominale 50 NOK z portretem Petera Christena Asbjornsena i 500 NOK z portretem Sigrid Undset, na stronie przedniej.

Bank Pekao S.A może przyjmować od Klientów wyżej wymienione banknoty do 15 wrzesnia 2019 r. ( włącznie ).

Wycofane z obiegu banknoty można wymieniać w Bankach w Norwegii przez 10 lat od daty wycofania z obiegu.

Na tydzień przed wyjazdem, osoba wyjeżdżająca pobiera w DWM, pok. 26, zlecenie na pobranie zaliczki w walucie obcej w:

Bank PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, Kraków

Godziny otwarcia: 9-17

Odbiór waluty w banku inny niż EUR i USD realizowane są w godzinach 10-17.

W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca służbowo nie może osobiście odebrać zaliczki na wyjazd za granicę, musi wypełnić upoważnienie.
Osoba upoważniona do realizacji zlecenia zgłasza się z tym upoważnieniem w DWM (pok. 26) po odbiór zlecenia, a następnie pobiera zaliczkę w ww banku.

W przypadku konieczności przelania zaliczki na konto przed wyjazdem należy przesłać w tej sprawie e-mail na adres agnieszka.gzyl@uj.edu.pl ze wskazaniem numeru konta i informacją w jakiej walucie konto jest prowadzone.

W przypadku kiedy wniosek wpłynie do DWM  na mniej niż 10 dni przed wyjazdem środki nie będą wypłacane, a rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie.

Wszystkie pisma dotyczące zmian wysokości wydatków i źródeł finansowania wyjazdu będą realizowane po powrocie.

Inne opłaty

W przypadku dokonywania przelewów (np. za opłatę konferencyjną, depozyt hotelowy) do wniosku wyjazdowego należy dołączyć następujące dokumenty poświadczone przez dysponenta środków:

W przypadku posiadania faktury za opłatę konferencyjną przed wyjazdem wystarczy dołączyć tę fakturę pod wniosek wyjazdowy.

Uwaga:
Jeżeli opłata konferencyjna jest dokonywana gotówką w miejscu konferencji, traktuje się ją jako zaliczkę.