Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczka i inne opłaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczka i inne opłaty

Diety

Osoba wyjeżdżająca dokonuje wyliczenia we wniosku wyjazdowym przysługujących jej diet, opłat hotelowych i innych świadczeń (w PLN).
DWM sprawdza poprawność podanego we wniosku wyjazdowym wyliczenia.

Przysługujące diety:

  • Dieta dojazdowa (równa jednej diecie pobytowej). Przysługuje tylko jedna dieta dojazdowa do danego kraju. Nie przysługuje ona osobom podróżującym samochodem.
  • Diety pobytowe (liczba dni x stawka dzienna).

Dieta pobytowa obejmuje:
- śniadanie - 15%,
- obiad - 30%,
- kolacja - 30%,
- inne wydatki - 25%.

W przypadku gdy hotel zapewnia śniadanie, należy dietę pobytową pomniejszyć o 15% x stawka dzienna.

  • diety hotelowe (liczba dni x cena/doba)
  • ryczałt hotelowy (liczba dni x 1/4 limitu hotelowego/doba)
  • środki komunikacji lokalnej (10% diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę)

Obowiązują stawki uwzględnione w Załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14 września 2005 (Dz.U. nr 186, poz. 1555):

Wykaz diet żywieniowych i limitów hotelowych jest aktualizowany raz w roku i obowiązuje we wszystkich delegacjach słuzbowych poza granicami kraju.

Tabela kursów Narodowego Banku Polskiego jest aktualizowana codziennie (średnie kursy walut).

Z uwagi na wahania kursów walut należy zawyżyć koszt wyjazdu w PLN o 10%.

 

Pobieranie zaliczki w obcej walucie

Uprzejmie informujemy, że wszystkie Oddziały Banku Pekao SA otrzymały informację z Narodowego Banku Polskiego,

o sukcesywnym wycofaniu z obiegu banknotów  o nominale 50 NOK z portretem Petera Christena Asbjornsena i 500 NOK z portretem Sigrid Undset, na stronie przedniej.

Bank Pekao S.A może przyjmować od Klientów wyżej wymienione banknoty do 15 wrzesnia 2019 r. ( włącznie ).

Wycofane z obiegu banknoty można wymieniać w Bankach w Norwegii przez 10 lat od daty wycofania z obiegu.

Na tydzień przed wyjazdem, osoba wyjeżdżająca pobiera w DWM, pok. 26, zlecenie na pobranie zaliczki w walucie obcej w:

Bank PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, Kraków

Godziny otwarcia: 9-17

Odbiór waluty w banku inny niż EUR i USD realizowane są w godzinach 10-17.

W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca służbowo nie może osobiście odebrać zaliczki na wyjazd za granicę, musi wypełnić upoważnienie.
Osoba upoważniona do realizacji zlecenia zgłasza się z tym upoważnieniem w DWM (pok. 26) po odbiór zlecenia, a następnie pobiera zaliczkę w ww banku.

W przypadku konieczności przelania zaliczki na konto przed wyjazdem należy przesłać w tej sprawie e-mail na adres agnieszka.gzyl@uj.edu.pl ze wskazaniem numeru konta i informacją w jakiej walucie konto jest prowadzone.

W przypadku kiedy wniosek wpłynie do DWM  na mniej niż 10 dni przed wyjazdem środki nie będą wypłacane, a rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie.

Wszystkie pisma dotyczące zmian wysokości wydatków i źródeł finansowania wyjazdu będą realizowane po powrocie.

Inne opłaty

W przypadku dokonywania przelewów (np. za opłatę konferencyjną, depozyt hotelowy) do wniosku wyjazdowego należy dołączyć następujące dokumenty poświadczone przez dysponenta środków:

W przypadku posiadania faktury za opłatę konferencyjną przed wyjazdem wystarczy dołączyć tę fakturę pod wniosek wyjazdowy.

Uwaga:
Jeżeli opłata konferencyjna jest dokonywana gotówką w miejscu konferencji, traktuje się ją jako zaliczkę.