Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Pismo Okólne nr 1 Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 15 stycznia 2018 
w sprawie wzoru wniosku wyjazdowego.

Komunikat nr 6 Kanclerza UJ z 30 stycznia 2018 
w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych wyjazdach służbowych.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405.

Rozporządzenie Ministra Transportu
z dn. 23 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Komunikat nr 24 Kanclerza UJ
w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych

Komunikat nr 23 Kanclerza UJ
w sprawie usług ubezpieczenia

Uchwała Senatu nr 7/II/2007 z 28 lutego 2007r.

w sprawie określenia zasad i trybu kierowania pracowaników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Zarządzenie nr 84 Rektora UJ z 13 grudnia 2018 roku

w sprawie wzoru umowy o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego.