Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Komunikat nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie składania, akceptacji i rozliczania elektronicznych wniosków wyjazdowych o podróż zagraniczną przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoby zatrudnione w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich

Zadządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku 
w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami UJ, doktorantów oraz studentów (bez Collgium Medicum).

Komunikat nr 6 Kanclerza UJ z 26 lutego 2020 
w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych wyjazdach służbowych.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405.

Rozporządzenie Ministra Transportu
z dn. 23 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Komunikat nr 15 Kanclerza UJ
w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych

Komunikat nr 14 Kanclerza UJ
w sprawie usług ubezpieczenia

Uchwała Senatu nr 7/II/2007 z 28 lutego 2007r.(z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 13 Rektora UJ)

w sprawie określenia zasad i trybu kierowania pracowaników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z 26 marca 2009 roku 

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 15 marca 2007 roku 

w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Zarządzenie nr 84 Rektora UJ z 13 grudnia 2018 roku

w sprawie wzoru umowy o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego.