Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Zarządzenie nr 54 Rektora UJ z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów oraz studentów (bez Collegium Medicum)

Komunikat nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2020 roku 
w sprawie składania, akceptacji i rozliczania elektronicznych wniosków wyjazdowych o podróż zagraniczną przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, osoby zatrudnione w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku 
w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, osób niebędących pracownikami UJ, doktorantów oraz studentów (bez Collgium Medicum).

Zarządzenie nr 18 Rektora UJ z 17 lutego 2021 roku
w sprawie dofinansowania do kosztów kwarantanny oraz kosztów testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla studentów i doktorantów, w tym kształcących się w szkołach doktorskich, wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części programu kształcenia w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych (nie dotyczy Collegium Medicum),

Komunikat nr 6 Kanclerza UJ z 26 lutego 2020
w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych wyjazdach służbowych.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Komunikat nr 15 Kanclerza UJ
w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych

Komunikat nr 14 Kanclerza UJ
w sprawie usług ubezpieczenia

Komunikat nr 7 Kanclerza UJ
w sprawie aktualizacji wykazu osób odpowiedzialnych za obsługę spraw ubezpieczania

Uchwała Senatu nr 7/II/2007 z 28 lutego 2007r.(z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 13 Rektora UJ)
w sprawie określenia zasad i trybu kierowania pracowaników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Zarządzenie nr 84 Rektora UJ z 13 grudnia 2018 roku
w sprawie wzoru umowy o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rozporządzenie Ministra Transportu
z dn. 23 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405.

Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 15 marca 2007 roku
w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z 26 marca 2009 roku
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. 

Komunikat nr 34 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie kosztów wykonania testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla osób odbywających wyjazdy zagraniczne 

Zarządzenie nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie dofinansowania do kosztów kwarantanny oraz kosztów testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla studentów i doktorantów, w tym kształcących się w szkołach doktorskich, wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części programu kształcenia w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE